Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Sportvistotaal, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Forumregels Sportvistotaal
  De registratie voor dit forum is gratis! Wij dringen erop aan dat je je aan de hieronder beschreven regels en richtlijnen houdt.
  Als je akkoord gaat met de regels, zet dan een vinkje in het vakje 'Akkoord' en klik op de knop 'Registreer'.
  Als je de registratie wilt annuleren, klik hier om terug te keren naar de forumindex.

  Hoewel de beheerders en de moderatoren van het Sportvistotaal Forum zullen proberen om alle laakbare berichten
  uit dit forum te weren, is het voor ons onmogelijk om alle berichten te bekijken. Alle berichten komen voor rekening
  van de auteurs ervan, en geen van de eigenaren van het Sportvistotaal Forum, kunnen voor de inhoud van berichten verantwoordelijk
  worden gehouden. Door met deze regels akkoord te gaan, garandeer je dat je geen berichten zult plaatsen die obsceen, grof, seksueel getint,
  haatdragend of dreigend zijn, of anderszins in strijd met de wet. De eigenaren van het Sportvistotaal Forum behouden zich het
  recht voor om welke reden dan ook discussies te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of te sluiten.

  Afbeelding

  1. Hartelijk welkom op ons forum,
  Sportvistotaal is onafhankelijk en heeft dus géén commercieel doel en is geen site van een commercieel maandblad of officiële instantie.
  Om alles op het forum goed te laten verlopen, dient men zich wel aan de volgende regels te houden:
  1. Als je je registreert, stem je in met de regels van het Sportvistotaal.

  2. Zijn er ontwikkelingen die niet toelaatbaar zijn, stuur dan een e-mail/pb naar het beheer of een moderator.
  Diegene die zich niet aan de regels van het forum houdt, krijgt een waarschuwing.
  Door het beheer kan beslist worden dat deze persoon van het Sportvistotaal forum verwijderd wordt.

  3. Nieuw lid
  a. Vul je persoonlijke profiel zo goed mogelijk in
  b. Het forum is voor zowel voor de hobby als de sportvisser.
  c. Er is ook een mogelijkheid om je geboorte datum in te vullen.

  4. Copyright:
  a. Het beheer en de moderators van het Sportvistotaal dragen geen verantwoordelijkheid voor een geplaatste link, foto, tekst en andere bestanden in openbare
  berichtgevingen (met uitzondering van de geplaatste foto's, plaatjes, teksten, linken en verwijzingen in de bij het forum behorende sites zoals de database).
  Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de schrijver van het betreffende bericht.
  b. Op het forum gepubliceerde teksten, foto’s en andere zaken waarop mogelijk (intellectuele) eigendomsrechten kunnen rusten van een forumlid, mogen ongevraagd
  door het beheer én forumleden gekopieerd worden op andere plaatsen op het forum én de bijbehorende sites onder vermelding van de naam van het forumlid/eigenaar, ook als diegene geen lid meer is.

  5. De volgende zaken zijn niet toelaatbaar op het forum:
  a. Racistische of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook
  b. Seksueel getinte teksten en/of plaatjes/foto’s
  c. Schelden en/of kwetsende woorden gebruiken
  d. Berichten met een politieke inhoud en/of geloof
  e. Provocerend gedrag en/of persoonlijke aanvallen.
  f. Negatief over (web)winkels te schrijven met het doel deze te schaden. Als men problemen met een winkel heeft is het niet de bedoeling om op het forum wraak te gaan nemen.
  g. Reclame maken voor een (web)winkel of andere vormen van commerciële doeleinden/instellingen.
  Indien iemand dit toch wil, kan diegene contact opnemen met het beheer (In speciale gevallen/omstandigheden kan hier mogelijk van worden afgeweken).
  h. Zonder toestemming van een beheerder een bericht te openen over of en link te plaatsen naar (web)winkels, foto's van verkoopwaren en verwijzingen naar stocklisten
  i. Leden van dit forum persoonlijke berichten sturen met commerciële doeleinden.
  j. Het openbaar maken van andermans privé gegevens, zonder toestemming van de betrokken persoon.
  k. Een (commerciële) banner, link of plaatje bij je onderschrift te plaatsen zonder nadrukkelijke toestemming van een beheerder. Wanneer veel leden dit namelijk doorvoeren komt dit de leesbaarheid niet ten goede.

  6. Algemeen beschaafd Nederlands
  a. De voertaal is Nederlands
  b. Laat iedereen in zijn waarde, ook al is het niet jou mening. Discussie mag, maar blijf beleefd en netjes. Is het klinkklare onzin dan zal het beheer/een moderator ingrijpen.
  c. Op het forum komen leden van uiteenlopende leeftijden. Teksten en plaatjes moeten begrijpelijk zijn voor iedereen (bijvoorbeeld geen populaire tienertaal). Gebruik ook geen SMS of MSN taal.

  7. Linken naar ander forums/ websites
  a. Het linken naar een ander forum of website is uitsluitend toegestaan indien dat forum of die website niet commercieel is. Bij twijfel, vraag het aan het beheer of een moderator.

  8. Rubriek: te koop/gezocht/ruilen
  a. Commerciële advertenties mogen niet geplaatst worden zonder nadrukkelijke toestemming van het beheer.
  Onder commercieel verstaan wij ook artikelen die speciaal ingekocht zijn/worden om door te verkopen. Er mogen geen honden of katten verhandeld worden
  b. Het forumbeheer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de via het forum te koop aangeboden artikelen en dieren. Ook niet voor de financiële transacties.

  9. Maatregelen en actie van het Forumbeheer
  a. Leden die zich niet aan bovenstaande regels houden, zullen daarop worden aangesproken door het beheer en/of een moderator en kunnen van het forum verwijderd.
  b. Berichten (of onderdelen van berichten, zoals foto’s) die niet voldoen aan (de geest van) bovenstaande regels, kunnen verwijderd worden door het beheer en/of een moderator zonder opgaaf van reden.
  c. Leden die meer dan twee jaar niet ingelogd zijn op het forum, kunnen verwijderd worden zonder opgaaf van reden. Men krijgt na 180 dagen afwezigheid een herinneringsmail.

  10. Reglement
  a. Dit reglement kan op ieder moment door het beheerder aangepast worden. Het vernieuwde reglement is direct van toepassing na publicatie op het forum.
  b. Is er iets onduidelijk, stuur een berichtje naar het beheer en wij proberen je zo snel en duidelijk mogelijk te antwoorden.
  c. Wij hopen, door deze regels toe te passen, dat de forumleden veel plezier op het Sportvistotaal kunnen beleven. #


  In dit document zijn de laatste wijzigingen doorgevoerd op 12-02-2017. #